header-bg-overlay.png

OMMELIFT

Extranet og forhandlerportal til Ommelift

OMMELIFT er en velrenommeret dansk virksomhed som producerer og sælger trailer- og larvefodslifte af høj kvalitet. I dag er virksomheden repræsenteret i mere end 70 lande verden over. OMMELIFT søgte en teknisk partner, der kunne forstå deres forretning. En partner der kunne udvikle en helt ny forhandlerportal, som skal løfte OMMELIFT til nye højder. Resultatet er en fremtidssikret platform der løfter brugeroplevelsen og understøtter forhandlere og kunder i deres dagligdag.

4-Devices.png

Vision og mission

OMMELIFT kom til os med et ønske om at få gentænkt og udviklet en ny liftdatabase, og samtidig ønskede de at sammenkæde deres liftdatabase og claimsystem. Visionen var at skabe synergi mellem systemerne, og at skabe en forhandlerportal der fungerer som selvbetjeningsløsning for forhandlere og kunder. Samtidig havde OMMELIFT et ønske om at styrke deres interne arbejdsprocesser.

Den underliggende arkitektur i den nye løsning er kompleks. Den væsentligste opgave var at samle alle liftes stamdata i en database, og at sammenkæde alle lifte og dertilhørende dokumenter og filer på tværs af databasen. Resultatet er en fremtidssikret og skalerbar platform med et unikt søgeindeks, der understøtter OMMELIFTs forhandlere i deres dagligdag. Derved er forhandlerportalen et godt redskab og en hjælpende hånd for forhandlerne, men også internt hos OMMELIFT.

slider-bg.jpg
slider-bg.jpg
slider-bg.jpg
slider-bg.jpg
slider-bg.jpg
slider2.png
slider-bg.jpg
slider1.png
slider-bg.jpg
slider3.png

Redaktørarbejdet: Innovation af interne processer

OMMELIFT søger hele tiden mod at innovere såvel produkter som egne interne processer. Derfor var det også nærliggende for os at sikre, at den løsning vi udviklede netop kan bidrage til at optimere deres interne arbejde.

På den nye platform er OMMELIFTs public website, liftdatabase, forhandlerportal og claimsystem integreret i én samlet Umbraco-løsning. Det betyder at OMMELIFT kun skal vedligeholde data i ét system, og med den nye løsning er det altså blevet lettere at vedligeholde og opdatere manualer og dokumenter. Vi har udviklet en funktion, så OMMELIFT hurtigt kan downloade en oversigt over lifte som mangler at få tilknyttet en manual eller andre dokumenter. På den måde kan de hele tiden holde sig ajourført og sikre, at alle lifte har de nødvendige dokumenter tilknyttet.

Screenshot-lift.png

Unik forhandlerportal

Løsningen skulle give kunderne bedre muligheder for selvbetjening. I forhandlerportalen kan kunder og forhandlere tilgå alle informationer om liftene, og de kan fremsøge manualer, dokumenter og tekniske specifikationer. Vi har udviklet et omfattende søgeindeks, hvor brugerne kan filtrere på relevante parametre. Samtidig kan brugerne downloade dokumenter og sende filer (eller dele af en fil) til den mail som er tilknyttet brugerprofilen. I løsningen er claimsystemet desuden en integreret del af forhandlerportalen. Via selvbetjeningen kan brugerne derfor oprette claims, se status på indsendte claims og fremsøge lukkede claims, hvilket giver dem et bredt overblik.

Der er mange forskellige personer og dermed arbejdsfunktioner der skal bruge forhandlerportalen. Derfor har der været fokus på at gentænke de forskellige behov og lave login-muligheder for den enkelte bruger. Det giver brugerne nogle unikke muligheder og det gør forhandlerportalen brugbar uanset om det er mekanikeren på værkstedet der skal bruge en manual, eller en salgsmedarbejder der skal bruge det nyeste salgsmateriale.

Screenshot-forhandlerportal.png

Integrering og opdatering af claimsystem

Et afgørende punkt for OMMELIFT var optimering og udvikling af et nyt claimsystem. I det eksisterende claimsystem var workflowet forældret og der var en del manuelt arbejde for OMMELIFT i forbindelse med export og behandling af de indsendte claims fra forhandlerne. Arbejdet foregik i flere forskellige systemer, og OMMELIFT manglede overblik og synergi systemerne imellem.

I den nye løsning er claimsystemet en integreret del af løsningen. Export flowet af claims var tidligere en omstændig proces med mange klik og rapporter der skulle eksporteres og uploades enkeltvis. I den nye løsning er flowet strømlinet og hele processen kan klares ved et klik på en enkelt knap. Samtidig er løsningen udvidet til at kunne håndtere en intern superbruger. Tidligere måtte OMMELIFT logge ind på hver enkelt kundes brugerprofil for at foretage ændringer, men med den interne superbruger har de fuld adgang til alle claims. Det sparer tid og gør arbejdet med behandlingen af claims lettere.

Screenshot-claims.png
slider-bg.jpg

Vores samarbejde med Tea Solutions har fungeret rigtig godt i forbindelse med opbygning og idriftsættelse af den nye version af vores forhandler portal. Undervejs har Tea Solutions både været klar med gode input, hjulpet os med at få opsat vores ideer til funktioner som hjælper vores kunder og samtidig bidraget til en forsimpling af tilhørende interne arbejdsgange. Undervejs har de udvist en god fleksibilitet og ydet hurtig og kompetent support i tilfælde hvor der er sket noget uforudset.

Axel Thøgersen, Managing Director, OMMELIFT

Vi kan også hjælpe dig

Er du blevet inspireret af OMMELIFTs nye extranet og forhandlerportal? Kunne du tænke dig en lignende løsning til din virksomhed, så tag gerne kontakt til os og lad os tage en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med en ny webløsning.